اندروید پیشرفته


کار با کلید های فیزیکی در اندروید+سورس

به نام خدا،در این جلسه می خواهیم با کلید های سخت افزاری اندروید کار کنیم.تمامی دستگاه های تلفن همرا

1395/01/19

آموزش جاوا پیشرفته


چند نخی یا Multi Threading در جاوا (بخش 1)

بنام خدا .مبحث thread یک بحث مهم در برنامه نویسی جاوا هست. بدون  استفاده از ترید معمولا برنامه ها ع

1394/07/08

آموزش جاوا پیشرفته


برنامه نویسی شبکه در جاوا

بنام  خدا .در این آموزش قصد داریم برنامه نویسی شبکه  رو توی زبان و بستر جاوا خدمت دوستان  توضیح بدی

1394/07/04

آموزش جاوا پیشرفته


Serializable در جاوا

>بنام خد .امروز میخواییم در مورد Serializable در جاوا  مطالبی رو خدمت شما دوستان گرامی  ارائه بدی

1394/06/05

آموزش جاوا پیشرفته


Generic در جاوا

بنام خدا .در این جلسه  از سری مباحث  آموزش جاوا پیشرفته میپردازیم به مبحث پرکاربرد generics در جاوا

1394/06/02

آموزش جاوا پیشرفته


Collection در جاوا , HashMap

بنام خدا .امروز میخواییم با مبحث HashMap مباحث مربوط به Collection در جاوا رو به پایان ببریم. البته

1394/05/27

آموزش جاوا پیشرفته


Collection در جاوا , HashSet

بنام خدا .امروز و در ادامه مبحث Collection در جاوا میپردازیم به HashSet در جاوا .کلاس HashSet از کل

1394/05/25

آموزش جاوا پیشرفته


Collection در جاوا , LinkedList

بنام خدا .در این جلسه از سری آموزشهای جاوا پیشرفته میپردازیم به لیستهای پیوندی یا LinkedList .لیست

1394/05/11

آموزش جاوا پیشرفته


Collection در جاوا , ArrayList

بنام خدا . بعد از یک غیبت طولانی در خدمت دوستان هستم با ادامه بحث Collection ها در جاوا .در این جلس

1394/04/24

آموزش جاوا پیشرفته


Collection در جاوا بخش اول

بنام خدا .توی این جلسه میخواهم مباحث مربوط به Collections رو باهم شروع کنیم .کلکشن ها یک مجموعه از

1394/04/24

آموزش جاوا پیشرفته


ساختمان داده ها در جاوا properties خواص در جاوا

>بنام خدا .آخرین بخش از بحث ساختمان داده ها در java رو امروز با بحث properties یا خواص در خدمت شم

1394/04/02

آموزش جاوا پیشرفته


ساختمان داده ها در جاوا hashtable جدول هش در جاوا

>بنام خدا .یک جلسه دیگر از  ساختمان داده ها در جاوا رو باهم امروز خواهیم داشت . مطلب مورد نظر  ای

1394/03/25

آموزش جاوا پیشرفته


ساختمان داده ها در جاوا Stack یا پشته در جاوا

بنام خدا .ادامه بحث ساختمان داده ها در جاوا رو با مبحث stack یا پشته پی میگیریم.قبل از هرچیز  باید

1394/03/21

آموزش جاوا پیشرفته


ساختمان داده ها در جاوا vector ها یا بردارها

>بنام خدا .در ادامه بحث ساختمان داده ها در جاو از سری آموزشهای پیشرفته جاوا  در باره vector ها یا

1394/03/16

آموزش جاوا پیشرفته


ساختمان داده ها در جاوا Bitset ها یا مجموعه بیتی

بنام خدا : در ادامه مبحث ساختمان داده ها در جاوا از سری مباحث جاوای پیشرفته امروز میخواییم در مورد

1394/03/12

آموزش جاوا پیشرفته


ساختمان داده ها در جاوا (Enums) مجموعه شمارشی

>بنام خدا .سلام خدمت دوستان عزیز و علاقمند به برنامه نویسی. تصمیم داریم در این سری از آموزش ها مب

1394/03/11