مهندسی نرم افزار

کتاب php با انواع ثابت (Typed PHP)

در واقع کتاب سعی دارد یک کتابخانه استاندارد ایجاد کند تا در اجتماعات منبع باز بتوان از آن برای هماهنگی و ایجاد انواع جدید استفاده شود.

کتاب الگوی طراحی در زبان جاوا (java design pattern)

این کتاب برای برنامه نویسانی که میخواهند به شیوه ای درست برنامه نویسی کنند و برای حل مسائل الگوی درستی داشته باشند نوشته شده است