کار با تاریخ و زمان در جاوا اسکریپت

بنام خدا . در این جلسه میخواییم با تاریخ و زمان در جاوا اسکریپت کار کنیم :

برای استفاده از امکانات جاوا اسکریپت در زمینه تاریخ و زمان از شی Date استفاده میکنیم ..

 var currentDate=Date();// مقدار  Mon Jan 19 2015 22:06:24 GMT-0800 (Pacific Standard Time) رو برمیگردونه 

این ساده ترین حالت استفاده از شی Date هست و میبینید که جزییات تاریخ و زمان رو کاملا برامون میاره . در حالی که میخواییم یک حالت سفارشی از  زمان رو داشته باشیم و به ندرت به یک همچی جزییاتی رو یکجا بررسی یا چاپ میکنیم .

برای تعریف سفارشی یک شی از نوع Date از راههای زیر استفاده میکنیم :

 new Date();//تاریخ با فرمت پیشفرض شامل جزییات
new Date(milliseconds);//به اندازه میلی ثانیه ای که از 1 ژانویه 1970 میگذره برامون تاریخ رو برمیگردونه 
new Date(dateString);//تاریخ رو با تاریخی که ما بصورت یک رشته تعیین میکنیم بر میگردون
new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds) ;//بازهم یک نوع دیگر از تعیین فرمت تاریخ 

 

به کدها زیر توجه کنید :

 //تعریف یک شی تاریخ بدون مقدار دهی اولیه و بازگرداندن تاریخ کنونی سیستم
var d = new Date();
//Mon Jan 19 2015 22:28:39 GMT-0800 (Pacific Standard Time)

//تعریف شی تاریخ با مقدار دهی اولیه تاریخ با فرمت رشته
var d = new Date("October 13, 2014 11:13:00");
//Mon Oct 13 2014 11:13:00 GMT-0700 (Pacific Daylight Time)

//تعریف یک شی تاریخ و مقدار دهی اولیه آن با فرمت تعیین شده در پارامترها
var d = new Date(99,5,24,11,33,30,0);
//Thu Jun 24 1999 11:33:30 GMT-0700 (Pacific Daylight Time)

//نوع محدود تری از مقدار دهی اولیه
var d = new Date(99,5,24);
//Thu Jun 24 1999 00:00:00 GMT-0700 (Pacific Daylight Time)

خوب اینا کلا تعریف شی تاریخ بود حالا میخواییم از این شی استفاده کنیم و اونچه که میخواییم ازش بگیریم  . مثلا ساعت رو بگیریم با سال کامل رو از شی که تعریف کردیم بگیریم یا بخواییم شی رو مجددا مقدار دهی کنیم و ....

مثلا اگه بخواییم و تاریخ رو بگیریم و زمان رو نخواییم  :

 document.getElamentById("lblDate").innerHTML=d.toDateString();// return 'Mon Jan 19 2015'
یا اینکه زمان رو برحسب میلی ثانیه دریافت کنیم :


document.getElementById("lblDate").innerHTML = d.getTime();//return '1421735688329'  

یا فقط بخش سال تاریخ رو بصورت کامل بخواییم داشته باشیم :

  document.getElementById("lblDate").innerHTML = d.getFullYear();//return '2015'

لیست زیر مجموعه توابع گرفتن بخشهای مختلف شی مربوط به تاریخ در جاوا اسکریپت هست :

 

متد توضیحات
getDate()  شماره روز از ماه رو برمیگردونه
getDay() شماره روز از هفته رو برمیگردونه
getFullYear() سال رو بصورت عدد کامل 4 رقمی برمیگردونه
getHours() دریافت ساعت در حالت 24 ساعته
getMilliseconds() دریافت میلی ثانیه از زمان
getMinutes() دریافت عدد نشاندهنه دقیقه
getMonth() دریافت عدد نشاندهنده ماه
getSeconds() دریافت عدد نشاندهنده ثانیه
getTime() دریافت زمان برحسب میلی ثانیه از 1/1/1970

به مثال زیر توجه کنید :

 var d=new Date();
var MyClock=d.getHour() + " : " + d.getMinutes() + ":" + d.getSeconds();//10:25:30 

لیست توابع زیر برای تنظیم و مقدار دهی های مختلف شی date هست :

متد توضیحات
setDate() تنظیم روز از 1-31
setFullYear() تنظیم بخش سال 4 رقمی
setHours() تنظیم ساعت در مد 24 ساعته
setMilliseconds() تنظیم عددی برای تعیین زمان بر حسب میلی ثانیه
setMinutes() تنظیم دقیقه
setMonth() تنظیم عدد ماه
setSeconds() تنظیم عدد ثانیه
setTime() تنظیم فاصله از 1970/1/1 بر حسب میلی ثانیه

به مثال زیر توجه کنید :

 var d = new Date();
d.setFullYear(2020, 0, 14);
document.getElementById("lblDate").innerHTML = d;//Tue Jan 14 2020 00:29:46  GMT-0800 (Pacific Standard Time) 

تا جلسه بعد در پناه حق ....

 


فایلهای ضمیمه
توجه! هیچ فایل ضمیمه ای برای این مطلب یافت نشد

نظرات شما نظر جدید