نگاهی عمیقتر به انواع در php

ناصر نادری | 1393/12/29


بنام خدا . اینبار میخواییم نگاهی عمیق تر به متغییر ها و نحوه استفاده شون  داشته باشیم .

همونطور که قبلا گفتم در  php قوانین سختی برای تعریف متغییرها وجود نداره و مقدار اوبیه متغییر در واقع نوع اون رو مشخص میکنه . کلا تو این زبان انواع متغییر ها به شرح زیر هست :

- نوع صحیح یا integer :


$int_var = 25000;
$neg_int = -15001 + 12345;

- نوع اعشاری بزرگ یا Double :


$dbl_var = 2.356565;
$dbl_var2 = 2.2111200;
$rsult = $dbl_var + $dbl_var2 
print(.$dbl_var2 + $dbl_var2 = $rsult<br>.);

- نوع منطقی یا Boolean برای مقایر true , false :

قضیه انواع منطقی یکم فرق میکنه. یه چیزی مثل زبان c هست . بصورت صریح دوتا کلمه کلیدی TRUE , FALSE مقادیری هستند که به عنوان مقادیر بولین یا منطقی شناخته میشن ولی انواع دیگه هم میتونن نتیجه درست یا نادرست داشته باشن و در دستورات شرطی استفاده بشن. به مثال زیر دقت مبذول دارید !!!:


//اگر متغیر عددی مقداری بزرگتر از 0 داشته باشه نتیجه منطقیش درست هست
$true_num = 3032;
//اگر متغیرنوع رشته ای حاوی یک رشته باشه نتیجه منطقیش درست هست
$true_str = "AppInApps Group";
//اگر یک آرایه دارای مقداری برای درایه هاش باشه مقدار منطقیش درست هیت
$true_array[10] = "An array element";
//آرایه خالی مقدار منطقی نادرست رو داره
$false_array = array();
//هر متغییری اگر مقدار null رو بگیره نتیجه منطقی نادرست رو داره
$false_null = NULL;
//اگر مقدار متغییر عددی صفرباشه نتیجه منطقیش نادرست هست
$false_num = 0;
//رشته خالی نتیجه منطقی نادرست رو به همراه داره
$false_str = "";

- نوع تهی یا null


$my_var = null;

IsSet($my_var);//مقدار false رو برمیگردونه
 

- رشته ها یا Strings


<?php
//تعریف و مقدار دهی رشته ها
$Name = "Naser";
$Lname = "Naderi";

//میتونیم داخل یک رشته متغییر روهم به شکل زیر جا بدیم که حاوی یک رشته دیگست
$Message= 'Hi $Name $Lname ... Welcome To AppInApps! \\n';

print($Message);

//نتیجه خط بالا
//Hi Naser Naderi ... Welcome To AppInApps!
?>

- آرایه ها یا Arrays :


//تعریف و مقدار دهی آرایه
$Phone = array("Nokia", "Alcatel", "Samsung");
//دسترسی به عناصر آرایه و تغییر آنها
$Phone[0]="Nokia \n";
$Phone[1]="Alcatel \n";
$Phone[2]="Samsung \n";

- اشیا یا objects که انواع تعریف شده از کلاسها هستن.

 

- اشاره گر به منابع Resources که برای اشاره به منابع, مانند اتصالات دیتابیس کاربرد داره .


//یک اشاره گر به اتصال  دیتابیس
$db_link = @mysql_connect('localhost', 'mysql_user', 'mysql_pass');

 نکته : متغییری که در یک بلاک php در داخل یک فایل php دارای چندین بلاک هست تعریف بشه  یک متغییر سراسری هست و تمام بلاکها میتونن ازش استفاده کنن.


<?php
$x = 4;
?>
<p>.....</p>
<?php
echo 'Your Number is : $x';
//4 رو چاپ میکنه

?>

تاجلسه بعد در پناه عالم مطلق...


فایلهای ضمیمه
توجه! هیچ فایل ضمیمه ای برای این مطلب یافت نشد

نظرات شما نظر جدید