توابع در php

ناصر نادری | 1394/02/04


بنام خدا .

بایک جلسه دیگه از آموزش php در خدمت شما دوستان بزرگوار هستم .

موضوع مورد نظر امروز بحث توابع در php هست . توابع و قتی به تنهایی و خارج از کلاس تعریف بشن عنوان تابع یا function رو میگیرن و وقتی داخل یک کلاس باشن متد یا method نام میگیرن.

در php الگوی اصلی تعریف یک تابع به شکل زیر هست :


function functionName(پارامتر یا پارامترهای ارسالی به 
تابع) {
    //کدی که قراره اجرا بشه
    //و شاید مقداری که بخواییم با return برگردونیم
}
 

یک مثال ساده :


<?php
function MyMessage() {
echo "سلام به اپ این اپس خوش آمدید!";
}

MyMessage(); // فراخوانی تابع
?>

نکته : تابعی که داخل یک فایل php نوشته شده باشه از هر بلاکی داخل اون فایل قابل فراخوانی هست.

ارسال آرگومان یا همون پارامتر به تابع :


<?php
function GetDayName($DayNUM) {
    switch($DayNUM)
    {
    case 1 :
    echo "شنبه";
    break;

    case 2 :
    echo "یک شنبه";
    break;

    case 3 :
    echo "دوشنبه";
    break;

    case 4 :
    echo "سه شنبه";
    break;

    case 5 :
    echo "چهار شنبه";
    break;

    case 6 :
    echo "پنجشنبه";
    break;

    case 7 :
    echo "جمعه";
    break;

  }

}

echo "امروز روز " . GetDayName(1) . "هست";
echo " دیروز روز" . GetDayName(7) . "بود";
echo "فردا روز " . GetDayName(2) . "هست";


?>

ارسال پارامتر با مقدار پیش فرض . زمانی که بخواییم تابعی داشته باشیم که اگر هم مقداری برای پارامترش ارسال نشد از یک مقدار پیش فرض استفاده کنه :


<?php
function showImage($width=150,$height=150) {
    echo "<img width=$width height=$height src='images/1.jpg' 
alt='تصویر' />";
}


//فراخوانی با مقدار
showImage(200,300);

//فراخوانی بدون مقدار و استفاده از مقادیر پیش فرض
showImage();

?>

برای برگردوندن مقدار از یک تابع به شکل زیر عمل میکنیم :


<?php
function sum($x, $y) {
    $z = $x + $y;
    return $z;
}

echo "5 + 10 = " . sum(5, 10) . "<br>";
echo "7 + 13 = " . sum(7, 13) . "<br>";
echo "2 + 4 = " . sum(2, 4);
?>

تا جلسه بعد در پناه حق...


فایلهای ضمیمه
توجه! هیچ فایل ضمیمه ای برای این مطلب یافت نشد

نظرات شما نظر جدید