فراخوانی فایل php از یک فایل دیگر

بنام خدا .

در این  مبحث میخواییم فراخوانی  یک فایل php از فایل دیگه رو باهم یاد میگیریم .

یکی از تونایی های خوب php اینه که میتونیم برنامه خودمون رو بصورت تکه تکه در فایلهای  مختلف بنویسیم و از فایلی فایل دیگه ای رو فراخوانی کنیم . مثل فایلهای سرایند زبان c , c++ که به دستور پیش پردازنده include فراخوانی میکردیم .

این کار توی php با دو تا دستور انجام میشه :

 include();
require(); 

فرض کنید توی فولدر پروژتون یه فایل php دارید که کار خاصی رو انجام میده و اینکار باید توی چند تا فایل دیگه هم تکرار بشه . در این حالت فایل php مون رو توی بقیه فایلهایی که بهش نیاز داریم توسط یکی از این دو دستور فراخوانی میکنیم .

 <?php
//دستوراتی که یک منوی ساده رو ایجاد میکنه و ما میخواییم توی تمام صفحات تکرار بشه
echo "<a href='page1.html' >home</a>";
echo "<a href='page2.html' >about us</a>";
echo "<a href='page3.html' >contact us</a>";
echo "<a href='page4.html' >FAQ</a>";

?> 

دستورات بالا رو توی فایل مثلا menu.php بنویسید و توی یک فایل دیگه اون رو بصورتهای زیر فراخوانی کنید :

 include("menu.php");
//یا
require("menu.php"); 

این دستورات عینا کد داخل فایل menu.php رو داخل فایل فراخوانی کننده کپی میکنن . اما تفاوت اصلی این دو دستور در حساسیتشون به خطاست .

دستور include در هر حال حتی در صورتی که فایل menu.php وجود نداشته باشه خطایی مینی بر نبود فایل صادر نمیکنه  ولی دستور require در صورت نبود فایل برنامه رو از اجرا باز خواهد داشت .

 <html>
<body>
<?
//استفاده از نام فایل اشتباه
php include("mymenu.php");  ?>
<p>سلام به اپ این اپس خوش آمدید!</p>
</body>
</html> 

نتیجه اجرای برنامه بالا :

 سلام به اپ این اپس خوش آمدید! 

ولی اگه بجای include از require استفاده میکردیم هیچ چیزی چاپ نمیشد یعنی کل برنامه متوقف میشد .

تا جلسه بعد در پناه حق .

 


فایلهای ضمیمه
توجه! هیچ فایل ضمیمه ای برای این مطلب یافت نشد

نظرات شما نظر جدید