ساختمان داده ها در جاوا vector ها یا بردارها

بنام خدا .

در ادامه بحث ساختمان داده ها در جاو از سری آموزشهای پیشرفته جاوا  در باره vector ها یا بردارها میخواییم مطالبی رو ارائه بدیم .

vector تقریبا یک نوع ArrayList هست  . یک ارایه  با تعداد اعضای داینامیک .  بعد از تعریف یک بردار میتونید بهش عناصری با انواع مختلف اضافه کنید و توسط متدهای زیادی که جاوا در اختیار شما قرار میده روش اعمال مختلف رو انجام بدید.

به چهار  طریق میتونیم vector رو تعریف کنیم  :


//بصورت پیش فرض اندازه 10 رو میگیره
Vector v=new Vector( )

//تعیین ظرفیت با پارامتر 
Vector v=new Vector(int size)


//تعیین ظرقیت و مقدار افزایشی در هربار 
Vector v=new Vector(int size, int incr)


//ساخت یک بردار با عناصر یک کالکشن
Vector v=new Vector(Collection c)

برای اینکه بیشتر کار با بردار هارو درک کنید مثال زیر رو بنویسید و اجرا کنید :package javaapplication1;

import java.util.BitSet;
import java.util.Enumeration;
import java.util.Scanner;
import java.util.Vector;

public class JavaApplication1 {public static void main(String[] args) {
// TODO code application logic here


    //تعریف یک بردار با اندازه 3 و مقدار افزایشی 2     //یعنی هربار اندازه 2 واحد افازیش پیدا میکنه
    Vector v=new Vector(3,2);
    System.out.println("اندارزه اولیه : " + v.size());
    System.out.println("فضای ظرفیت اولیه : " + v.capacity());

    //افزودن مقادیر صحیح
    v.addElement(new Integer(9));
    v.addElement(new Integer(7));
    v.addElement(new Integer(11));
    v.addElement(new Integer(4));

    System.out.println("ظرفیت جدید بعد از افزودن 4عدد صحیح : " + v.capacity());


    //افزودن یک مقدار اعشاری
    v.addElement(new Double(10.5));

    System.out.println(" ظرفیت جدید بعد از افزودن 1 عدد اعشاری : " + v.capacity());    v.addElement(new Integer(10));
    v.addElement(new Double(12.5));

    System.out.println(" ظرفیت جدید بعد از افزودن 1 عدد اعشاری و 1 عدد صحیح : " + v.capacity());

    System.out.println("اولین عضو بردار : " + v.firstElement());
    System.out.println("اخرین عضو بردار : " + v.lastElement());


  }

}

برای چاپ عناصر یک بردار میتونیم به شکل زیر عمل کنیم :


 Enumeration vEnum = v.elements();
System.out.println("\n عناصر موجود در بردار:");
while(vEnum.hasMoreElements())
    System.out.print(vEnum.nextElement() + " ");

متدهای زیادی برای کار با vector ها در جاوا هست که بعضیاشو پایین آوردم .

boolean add(Object o)

اضافه کردن یک آبجکت به بردار

boolean addAll(Collection c)

اضافه کردن عناصر یک کالکشن به بردار

boolean contains(Object elem)

مشخص میکند که آیا وکتور محتوی عضو مشخص شده هست یا نه

void copyInto(Object[] anArray)

کپی کردن عناصر وکتور به یک ارایه از اشیا

Object elementAt(int index)

بازگرداندن یک عنصر از اندیس مشخص شده

void insertElementAt(Object obj, int index)

اضافه کردن یک عنصر از یک اندیس خاص در وکتور

Object remove(int index)

پاک کردن یک عضو از بردار در اندیس داده شده

متدهای زیادی برای کار با vector ها وجو داره که میتونید با یه سرچ لیست اونهارو مثلا از سایت tutorialspoint.com ببینید .

تا جلسه بعد در پناه حق ....


فایلهای ضمیمه
توجه! هیچ فایل ضمیمه ای برای این مطلب یافت نشد

نظرات شما نظر جدید