ساختمان داده ها در جاوا hashtable  جدول هش در جاوا

بنام خدا .

یک جلسه دیگر از  ساختمان داده ها در جاوا رو باهم امروز خواهیم داشت . مطلب مورد نظر  این جلسه hashtable یا جدول هش هست .

یک ساختمان داده حرفه ای برای نگه داری  لیستی از اشیا . در این ساختمان داده ها هر رکورد شامل یک جفت کلید و مقدار هست که کلید مقدار بصورت hash ذخیره میشه .

هر یک  از کلیدها و مقادیر فقط میتونن یک نوع آبجکت  غیر null باشن و نمیتونن نوع اولیه مثل int باشن .

برای دسترسی به مقادیر معمولا از شی Enumeration استفاده میکنن .


import java.util.*;

public class HashTableDemo {

public static void main(String args[]) {
    // ساخت یک هش تیبل
    Hashtable balance = new 
Hashtable();
    Enumeration names;
    String str;
    double bal;

    balance.put("Reza", new 
Double(18.5));
    balance.put("Naser", new 
Double(19.5));
    balance.put("Ali", new 
Double(14.89));


    //نمایش عناصر موجو در جدول هش   

    names = balance.keys();
    while(names.hasMoreElements()) {
        str = 
(String) names.nextElement();
        
System.out.println(str + ": " +
        
balance.get(str));
    }
    System.out.println();
    // چاپ نمره ناصر
    bal = 
((Double)balance.get("Naser")).doubleValue();

    //به روز رسانی معدل ناصر 

    balance.put("Naser", new Double(bal-1.5));
    System.out.println("معدل ناصر : " +balance.get("Naser"));
 }
}

خروجی:

Naser: 19.5
Reza: 18.5
Ali: 14.89

معدل ناصر : 18.0

برخی از متدهای مفید کار با hashtable :

boolean contains(Object value)// تعیین اینکه آبجکت خاصیدر جدول هست یا نه
boolean containsKey(Object key)//تعیین اینکه آیا کلید مورد نظر وجود داره یا نه
boolean containsValue(Object value)//تعیین اینکه آیا مقدار مورد نظر وجود داره یا نه
boolean isEmpty( )//تعیین اینکه خالیه یا نه
Object remove(Object key)//حذف یک عنصر خاص 

تا جلسه بعد در پناه حق ...


فایلهای ضمیمه
توجه! هیچ فایل ضمیمه ای برای این مطلب یافت نشد

نظرات شما نظر جدید