آموزش زامارین،کار با سوئیچ

به نام خدا،در ادامه  سری آموزش های برنامه نویسی اندروید در محیط زامارین امروز میخواهیم با سوئیچ ها و نحوه استفاده از اون ها آشنا بشیم.در آموزش های برنامه نویسی اندروید با سوئیچ  ها به صورت کامل آشنا شدیم و امروز میخواهم از این قابلیت اندروید در محیط زامارین هم استفاده کنیم.

از اندروید 4 به بالا قابلیت  سوییچ به sdk اندروید اضافه شد. که دارای دو حالت خاموش و روشن می باشند.که حالت پیش فرض اون “خاموش ” می باشد. برای اینکه حالت پیش فرض رو تغییر بدیم تنها کافیه که قابلیت checked رو به حالت true قرار بدیم.به این شکل: android:checked=”true”   . متن نمایشی موجود در برخی از ورژن های اندروید رو میتونیم  با خصوصیت  ” android:textOn=”YES” و ” android:textOff=”NO”  تغییر بدیم.

    android:checked="true"
    android:textOn="YES"
    android:textOff="NO"

 

زمانی که حالت سوییچ را تغییر می دهیم . رویداد “CheckedChange ” رخ می دهد و ما می توانیم هر زمان که لازم داشتیم این رویداد را کنترل کنیم.

برای اینکه مفهموم کلی آموزش رو متوجه بشیم.با یک مثال کارمون رو تموم میکنیم.در این مثال  ما میخواهیم با تغییر حالت سوییچ ، toast  تغییر وضعیت سوییچ را نمایش دهد

 

[Activity(Label = "switches", MainLauncher = true, Icon = "@drawable/icon")]
  public class MainActivity : Activity
  {
   
    Switch mswitch;
    protected override void OnCreate(Bundle bundle)
    {
      base.OnCreate(bundle);

      // Set our view from the "main" layout resource
      SetContentView(Resource.Layout.Main);
      mswitch= FindViewById(Resource.Id.myswitch);

      mswitch.CheckedChange += Mswitch_CheckedChange;
     

    }

    private void Mswitch_CheckedChange(object sender, CompoundButton.CheckedChangeEventArgs e)
    {
      Toast.MakeText(this, "StateChanged", ToastLength.Long);
      
    }

 

به همین راحتی قابلیت سوئیچ  رو میتونیم به برنامه خودمون اضافه کنیم.


فایلهای ضمیمه
توجه! هیچ فایل ضمیمه ای برای این مطلب یافت نشد

نظرات شما نظر جدید