اکشن بار در زامارین

در این آموزش قصد داریم، اکشن بار مدنظرمون رو با استایل اختصاصی خودون به برنامه اضافه کنم.

پروژه ای با نام  ActionBar  ایجاد می کنیم.در resources/Drawable آیکون هایی که می خواهیم در اکشن بار قرار بدهیم را از طریق add new item اضافه می کنیم.که ما دو آیکون one و twoرا اضافه کردیم.

فولدری با نام menu ایجاد می کنیم و داخل آن یک فایل xml را اضافه می کنیم. (Add->new item -> xml)

نام آن را   option_menu.xml قرار می دهیم. داخل این فایل xml، از طریق تگ item میتوانیم آیتم های لازم را مشخص کنیم و برای آنها آیکون و تیتر قرار دهیم.

در showasaction هم مشخص می کنیم که چه زمانی نشان داده شود .

always: همیشه آیتم مورد نظر نمایش داده میشود.

never: نمایش داده نمی شود و در قسمت overflow نمایش داده می شود .

ifroom: در صورتی که فضا موجود باشد نمایش داده می شود.

<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <item android:id="@+id/ic1"
  android:icon="@drawable/ic_action_one"
    android:title="sessions"
    android:showAsAction="always" /> 
  
  <item android:id="@+id/ic2"
  android:icon="@drawable/ic_action_two"
  android:title="sessions"
  android:showAsAction="always"/>
</menu>

داخل main activity نیز باید متد  OnCreateOptionsMenu را override کنیم.

  public override bool OnCreateOptionsMenu(IMenu menu)
   {
    MenuInflater.Inflate(Resource.Menu.option_menu, menu);
    return base.OnCreateOptionsMenu(menu);
    }

فایلهای ضمیمه
توجه! هیچ فایل ضمیمه ای برای این مطلب یافت نشد

نظرات شما نظر جدید