حلقه های تکرار در ++C

ناصر نادری | 1395/11/20


بنام خدا .

در این جلسه میخواییم بحث تکراریه حلقه های تکرار رو در ++C تکرار کنیم !!!

برای اینکه یک یا چند عمل رو به تعداد دفعات معلوم یا نامعلوم بخواییم اجرا کنیم, از حلقه های تکرار استفاده میکنیم. حلقه های تکرار چند تا اصول مشترک دارن که باید رعایت بشه:

 1. شرط خاتمه
 2. بلاک مشخص
 3. شمارنده

شرط خاتمه اینه که ما باید همیشه یک یا چند دستور برای بررسی شرایط قبل یا بعد از اجرای هر چرخه از حلقه داشته باشیم. طبق این شرایط میتونیم به اجرای دستورات داخل حلقه ادامه یا خاتمه بدیم. اگر همچی شرطی نباشه حلقه تا بینهایت ادامه پیدا میکنه...

دستورات داخل بلاک یا بدنه حلقه که باید اجرا بشن توسط بلاک بندی در زبانهای مختلف تعیین میشن.

معمولا حلقه های در هر دور اجرا یک یا چند شمارنده دارن که اونهارو کاهش یا افزایش میدن (برای مقاصد مختلفی مثل کنترل شرط خاتمه) .

در ++C سه نوع اصلی حلقه وجود دارد.

 • For
 • While
 • Do While

حلقه for  :

بیشتربرای تکرار اعمالی استفاده میشه که تعداد رو میدونیم یا میتونیم تخمین بزنیم. بنابراین در این نوع حلقه استفاده از شمارنده برای دانستن اینکه الان تو کدوم دور هستیم تقریبا لازمه :


for ( init; condition; increment ) {

  statement(s);

}

در این ساختار بخش init  برای تعریف و مقدار دهی اولیه شمارنده یا شمارنده ها یا دیگر متغییر های لازم در بدنه حلقه در نظر گرفته شده است .

بخش condition شرط یا شروطی است که در هر دور اجرای حلقه بررسی میشن .

Increment که میتونه decrement هم باشه تغییر مقدار متغییر در هر بار اجرا است که میتونه کم کردن یا افزودن باشه.مثال :

for ( int i=0,j=0; i<10 ; i++,j++ ) {

 

   cout << i*j;


}

در حلقه بالا بخش Inint شامل دو دستور هست که با کاما (,) از هم جدا شدن و همچنین  بخش increment هم شامل دو دستور هست که با کاما (,) از هم جدا شدن.

حلقه While :

برای تکرار اعمال به تعداد نامعلوم استفاده میشه.

while(condition){

  statement(s);

}

بخش condition  برای بررسی شرط یا شرایط خاتمه در هر دور اجرا استفاده میشه.

مثال :


 
#include <iostream>
 using namespace std;
 int main () { 
// تعریف یک مقدار اولیه برای شمارنده
 int a = 10;
 // حلقه while 
while( a < 20 ) 
{ 
cout << "مقدار a : " << a << endl; 
// افزودن مقدار شمارنده
 a++;
 }
 return 0;
 }

حلقه do while :

در حلقه while  اگر همون اول شرط برقرار نباشه بدنه حلقه هیچوقت اجرا نمیشه . در مواقعی ما لازم داریم که اول یه دور حلقه اجرا بشه بعد شرط اجرا بشه. مثل ورود مقدار منو از کاربر:

do {

  statement(s);

}while( condition );

 میبینید که بخش condition در پایان حلقه بررسی میشه.

مثال :

int a = 10;


do {

  cout << "مقدار a : " << a << endl;

  a = a + 1;

}while( a < 20 );

چند تا مثال

//حلقه بی پایان

for( ; ; ) {

   cout << "hi.."

}

//حلقه بی پایان

While(1){

 Cout << "Hi…";

}

 

تا جلسه بعد در پناه حق...


فایلهای ضمیمه
توجه! هیچ فایل ضمیمه ای برای این مطلب یافت نشد

نظرات شما نظر جدید