کتاب php با انواع ثابت (Typed PHP)

ناصر نادری | 1398/08/11


کتاب Typed PHP (زبان php همراه با نوع داده استاتیک) نویسنده : Christopher Pitt انتشارات: Apress

زبان php یک زبان قدرمتمند چند منظوره با سیستم نوعی داینامیک میباشد (Dynamic Type). این زبان توسط نسل های مختلف برنامه نویس برای نوشتن بیشتر آنچه امروز در اینترنت میبینم  استفاده شده است. برخی از امکانات ناقص هسته این زبان بعضی اوقات موجب تمسخر آن توسط برنامه نویسان شده است. این کتاب سعی دارد که این نقاط ضعف را بوسیله ساخت یک سیستم نوع قویتر شناسایی و رفع کند. در واقع این یک سیستم نوع میباشد که میتواند با بسیاری از زبانهای برنامه نویسی مدرن رقابت کند. در حالی که به عملکرد هسته زبان php می پردازد, ناسازگاریها و کاستیها را شناسایی کرده و رویکردهای مناسب برای غلبه بر آنها را ارائه داده است. در واقع کتاب سعی دارد یک کتابخانه استاندارد ایجاد کند تا در اجتماعات منبع باز بتوان از آن برای هماهنگی و ایجاد انواع جدید استفاده شود. کسانی که علاقه به خود زبان php داشته و میخواهند نگاهی عمیقتر به آن داشته باشند میتوانند مسائل بسیاری را از این کتاب فراگیرند.  

 


فایلهای ضمیمه
توجه! برای مشاهده فایلهای ضمیمه با ید وارد سایت شوید

نظرات شما نظر جدید